Danmarks Bedste Arbejdspladser® 2022

50-499 medarbejdere

Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret, Gentofte Kommune (JAC) tog i 2019/2020 hul på en ny æra med implementeringen af en ny ledelsesmetode. Værdien havde længe været, at ”guldet ligger hos medarbejderne ”, men med den ny metode gik arbejdspladsen skridtet videre til det, JAC definerer som en 90% ledelsesløs organisering. I dag er det medarbejderne, der træffer beslutninger om JACs strategi, udvikling og drift.

Det kan lade sig gøre, fordi ledelsen opsætter klare rammer og faciliterer processen for de beslutninger, som skal træffes. Ledelsens rolle er, ifølge JAC selv, ”at dække bordet, så medarbejderne kan sætte sig og træffe beslutninger”.

Borgere i aktivitet.

Et eksempel blandt mange er, når årets lønmidler skal fordeles. Her sættes hjørneflagene af ledelsen og medarbejderne bliver grundigt klædt på til opgaven, før de i fællesskab beslutter, hvordan de tilgængelige lønmidler skal fordeles.

Ifølge JAC er en vigtig årsag til, at metoden virker så godt i praksis, at ledelsen kontinuerligt investerer i at inspirere og udvikle medarbejderne. De faciliterer beslutningsrummet, sørger for at medarbejderne kender hele forhistorien og giver dem så friheden til i fællesskab at nå frem til den bedste løsning.

Målet er i sidste ende at skabe de bedste rammer og tilbud for borgere med særlige behov. Den 90% ledelsesløse metode og et godt arbejdsmiljø er midlet til målet. Og at JAC gør noget rigtigt, er tydeligt; sygefraværet er lavt og JAC oplever ikke problemer med at fastholde medarbejderne. Desuden oplever JAC stor interesse fra potentielle nye medarbejdere, der tiltrækkes af arbejdspladsens høje faglighed og særegne kultur, og JAC har de seneste 5 år scoret topkarakter i de kommunale tilsynsrapporter. Tingene hænger uløseligt sammen.

I Great Place to Work’s undersøgelse er JAC tilsvarende gået fra et samlet resultat på 87% i 2016 til 97% i 2021.

Kort om Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret

Kan jeres virksomhed vinde kategorien næste år?

Hør mere om hvordan I bliver Great Place to Work-certificeret

Nysgerrrig på vinderne
i de andre kategorier?

Sådan finder
vi vinderne