Danmarks Bedste Arbejdsplads
Til Inklusion 2023

Hos Dansk Retursystem er samfundsansvar en selvfølgelighed; samfundsansvar er drivkraften bag det danske pantsystem og derfor er det også helt naturligt for arbejdspladsen at tage samfundsansvar internt. Argumentet er, at ”… fordi vi kan, synes vi, at vi som samfundsansvarlig virksomhed bør gøre det”.

Dansk Retursystem ønsker mangfoldighed blandt medarbejdere og ledere på alle niveauer. Det skal ske med plads til individuelle hensyn og skal som minimum afspejle det omgivende samfund. Mere end 50 ud af ca. 400 medarbejdere har særlige behov, herunder behov for særlig støtte.  Det gør Dansk Retursystem til en meget inkluderende organisation.

Dansk Retursystem har taget et bevidst valg om at hjælpe en gruppe mennesker ind på arbejdsmarkedet, som ellers vil stå udenfor. Det gør de bl.a. ved at tilbyde jobs, bl.a. i produktionen, hvor de kan rumme f.eks. døve eller flygtninge, der ikke taler meget dansk.

Et vedvarende fokus på øget mangfoldighed og inklusion er en del af Dansk Retursystems CSR-strategi frem mod 2025, hvori det bl.a. prioriteres at skabe en mere ligelig fordeling mht. køn og alder samt sikre inklusion af medarbejdere med særlige støttebehov.

CSR-strategien udmøntes i konkrete mål, som forpligter hele organisationen. De overordnede 2025-mål og de konkrete indsatser er knyttet til specifikke FN verdensmål som ’4. Kvalitetsuddannelse’ og ’5. Ligestilling mellem kønnene’. Målene for 2023 inkluderer både at omfavne yderligere medarbejdere med særlige støttebehov samt at øge andelen af elever og lærlinge.

Ved at være en mangfoldig arbejdsplads går Dansk Retursystem forrest i at vise deres medarbejdere, at alle ikke behøver være ens, og medarbejderne kvitterer med en stolthed over at være på en arbejdsplads, der tager et samfundsansvar.

Kort om Dansk Retursystem

Kan jeres arbejdsplads vinde prisen næste år?

Se hvordan jeres virksomhed kan blive Great Place to Work-certificeret