Danmarks Bedste Arbejdsplads
for kvinder 2022

Delegate er bygget på grundlæggende værdier om nærvær, gensidighed og anerkendelse samt en præmis om, helt fra første færd, at være en arbejdsplads ’hvor det er sjovt at gå på arbejde, hvor man kan arbejde sammen med andre dygtige folk, og hvor der er plads til at prioritere familien’.

Delegate har et stærkt strukturelt fundament, som understøtter arbejdspladsens kultur og værdier og medvirker til at sikre, at hver enkel medarbejder ses som unik og mødes med ligeværd og lige muligheder: Der er klart definerede karriereveje med klart beskrevne kompetenceprofiler på alle niveauer i organisationen; der er halvårlige People Reviews, MUS og 1:1 samtaler, og der arbejdes struktureret med oplevelsen af mening i arbejdet – for blot at nævne nogle få initiativer.

Delegates afsæt er altid, at alle er lige uanset kønsidentitet, alder, nationalitet, spisevaner, religion, fysisk funktionsniveau eller livssituation. Og alle har lige muligheder for at blive og være den, de ønsker.

På den baggrund synes det ikke tilfældigt, at kvinder er overrepræsenteret i Delegates ledelse i forhold til medarbejdersammensætningen. Men det skyldes hverken et matematisk fokus på ligestilling eller kvotetænkning.

Kort om Delegate

Kan jeres virksomhed vinde prisen næste år?

Se hvordan jeres virksomhed kan blive Great Place to Work-certificeret

Se hvilke virksomheder
der har vundet
i de andre kategorier

Logo til kategorien Danmarks Bedste Arbejdsplads 2022 Til inklusion