Danmarks Bedste Arbejdspladser 2021


Find lister og vinderportrætter nedenfor

De komplette lister

Nedenfor finder du de kompletter lister inden for vores tre størrelseskategorier. Klik på virksomhedsnavnet for at læse mere om den enkelte arbejdsplads.

Besøg også arbejdspladsernes profiler på:

20-49 MEDARBEJDERE

Klik her for at læse vinderportrættet om AbbVie

I AbbVie møder en mangfoldighed af mennesker og kompetencer hinanden i en fælles ambition om at udvikle behandlinger til patienter med alvorlige sygdomme som kræft, Parkinsons og gigt. 

Vi arbejder på konstant at udvikle et fleksibelt og dynamisk arbejdsmiljø, hvor ambitiøse forretningsmål og medarbejdertrivsel går hånd i hånd. 

Vi tror på, at en stærk kultur binder os sammen og bærer os gennem såvel udfordringer som succeser. Vores kultur er det, der gør os til AbbVie.

LÆS MERE OM ABBVIE HER

VI ER BASE! – uden Basser, ingen BASE!

Basserne er dedikerede medarbejdere. Vi er her for at løse en opgave; at bygge i særklasse. De, der søger job i BASE, er folk, som ansøger om at få en plads på holdet. De vil være med på det professionelle hold, der bygger ærligt kvalitetsbyggeri.

De søger BASE-holdet, fordi kerneopgaven i hverdagen bidrager til at give mening med arbejdslivet, og fordi det ligger dybt i BASE-kulturen, at vi er et hold. ”Vi er BASE” lyder vores hashtag på de sociale medier, fordi vi mener, at en virksomhed ikke er noget uden de medarbejdere, der hver dag arbejder for at løse vores kunders opgaver og hermed også BASEs egne.

Vi kan lide vores opgave – tydeligere kan det ikke siges!

LÆS MERE OM BASE ERHVERV HER

Billund Vand & Energi vil være kendt som en fantastisk arbejdsplads!

Det er ganske enkelt det bedste udgangspunkt for at kunne tiltrække og udvikle de bedste medarbejdere. Samtidig giver en god arbejdsplads os det bedste udgangspunkt for at udføre vores kerneopgave: at fastholde stabile, lave priser på vand, rense spildevand og producere grøn og CO2-neutral energi til gavn for Billund Kommune, deres kunder og miljøet.

En ansættelse i Billund Vand & Energi skal dog ikke nødvendigvis være for resten af livet. For os er det en stor succes at tiltrække store talenter og udvikle dem professionelt som personligt. Vi vil – inspireret af sportsverdenen – udvikle vores talenter og bringe dem videre til succes. Vi vil være kendt som en arbejdsplads, hvor talenter kan udvikle sig og skabe sig en fantastisk karriere.

LÆS MERE OM BILLUND VAND & ENERGI HER

Vores medarbejdere er vores virksomhed!

Vi vil skabe den bedste tech-virksomhed i Skandinavien indenfor køkken-, døre-, og vinduesbrancherne. For at opnå det, er vi dybt afhængige af vores medarbejdere. Vi tror på, at mennesker trives bedst, når de arbejder i harmoni med deres værdier, når de har indflydelse på deres arbejde, og når arbejdet giver mening.

Med en formålsdrevet organisation kan vi skabe en arbejdsplads med motiverede, engagerede og glade medarbejdere. Vi har en helt flad organisationsstruktur, hvor ingen er over andre, og hvor ledelsen/ejerne er rådgivere for medarbejderne.

LÆS MERE HER

Vi tør at være innovative i forhold til at designe vores fremtid, at være kreative og nysgerrige på os selv og på vores omverdenen.

Vi skaber fælles håb for forandring ved at arbejde tværfagligt og være bevidste om vores faglighed. Vi samarbejder og har tillid til hinanden på en åben og respektfuld måde. Vi skaber arbejdsglæde i en værdibaseret struktur. Vi tror på, at friheden til at være forskellige styrker og udvikler vores kreativitet.

Vi vil gerne være kendt for at være en attraktiv, rummelig og ansvarlig arbejdsplads, hvor der er masser af hjertevarme, latter og livsglæde. Alle har ret til et værdigt liv.

LÆS MERE OM LOUISENLUND HER

Vi udvikler livsvigtige kræftbehandlinger – men det er ikke nok for os.

Vi tror på, at vi kan transformere kræftbehandlingen gennem samarbejde og gøre den største forskel, når vi tager højde for den virkelighed, medicinen skal leveres i, og de mennesker, der skal modtage den. Derfor arbejder vi hver dag på at udvikle behandlinger i samarbejde med det samfund, vi er en del af – mellem de institutioner, kompetencer og mennesker, som dagligt kæmper på patienternes vegne. Nu og i fremtiden.

For kun sammen kan vi opbygge noget større og tage den fælles kamp, det er at finde en kur for den enkelte. Og ingen kan – eller skal – stå i det alene. Vi er alle sammen om patienten.

LÆS MERE OM BRISTOL MYERS SQUIBB HER

Forretningsdrevne initiativer er fundamentet for AWA. Som medarbejder ønsker vi, at du skal være en del af og fremsætte idéer, der understøtter vores initiativer.

Vi investerer i din udvikling, fra øjeblikket du starter hos os. Det gør vi ved at sørge for relevant træning, uddannelse, en fornuftig balance mellem arbejdsliv og fritid, samt ved at give dig passende udfordringer, feedback og kompensation for din indsats.

Omvendt forventer vi, at du er modig, åben og føler passion for dit arbejde og i dine interaktioner med kollegaer og kunder.

LÆS MERE OM AWA HER

På vores arbejdsplads interesserer vi os for hinanden, vi er begejstrede for vores produkter, og vi samarbejder for at blive dygtigere til det, vi gør.

Sammen prioriterer vi tid og ressourcer på at skabe en tryg og meningsfuld hverdag for alle medarbejdere. Vi ansætter hele mennesker, der er forskellige, og som hver især skal have privatliv og arbejdsliv til at hænge godt sammen.

Motivation og tillid er gennemgående for vores flade struktur, måden vi er sammen på og for vores nærvær­ende ledelsesform. Vi er stolte, når vores løsninger skaber værdi for vores kunder, vi er nørdede i vores eget felt, og vi tør kaste os ud i noget nyt og skifte retning, hvis det ikke fungerer.

 LÆS MERE OM GEOINFO HER

Ungdomscenter Knudmosen er et kommunalt forankret uddannelsestilbud for unge mellem 16 og 25 år. Vi tilbyder et koordineret, individuelt og tilrettelagt forløb, der har til formål at skabe grundlag for progression mod ordinær uddannelse eller beskæftigelse.

På Ungdomscenter Knudmosen arbejder vi på at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor udvikling af opgaverne er i centrum. Dette sker bl.a. ved udvikling af kompetencer hos hver enkelt medarbejder.

Som ansat på Ungdomscenter Knudmosen forpligter man sig til at være medskaber af en positiv og udviklende atmosfære og et arbejdsmiljø, hvor ingen har patent på den bedste metode. Derimod betragtes forskellighed som en styrke, der bidrager til løsningen af den fælles opgave.

Udviklingen af et positivt og udviklende arbejdsmiljø ses som en fælles proces, alle ansatte på Ungdomscenter Knudmosen påtager sig.

LÆS MERE OM UNGDOMSCENTER KNUDMOSEN HER

Vest Administrationen A/S leverer økonomistyring og rådgivning til andels- og ejerboligforeningen samt gårdlaug indenfor branchen ejendomsadministration. Hertil kommer administration og rådgivning ved byggesager.

I Vest Administrationen A/S møder vi hinanden med respekt og loyalitet, og der er en meget høj grad af frihed under ansvar, tilvejebragt gennem tillid på tværs af organisationen. Vi opfører os altid ordentligt overfor vores kunder og går aldrig på kompromis med vores opfattelse af den gode rådgivning. Vi er stolte af at være kendte for vores mange langvarige kundeforhold og relationer.

LÆS MERE OM VEST ADMINISTRATIONEN HER

50-499 MEDARBEJDERE

Klik her for at læse vinderportrættet om JAC

På JAC arbejder vi for at give vores borgere et bedre liv gennem læring. Derfor har vi sat et stærkt hold af kompetente og passionerede ledere og personaler, som hver dag arbejder for vores fælles mål.

Vi tror på ‘magien i synergien’ mellem alle led i organisationen. Vi er stærkt optagede af at få magten væk fra chefgangen og i stedet give personalet så meget indflydelse, råderum og plads til nye idéer som overhovedet muligt.

JACs succes skal måles i mødet mellem personalet og borgerne. Vi lykkes, når vi sammen slipper passionen løs og har modet til at prøve nye ting af, som giver borgerne nye muligheder gennem læring.

Det kommer vi i mål med, og det er vi stolte af!

 LÆS MERE OM JAC HER

Roche Pharmaceuticals har de sidste 12 år ligget i toppen blandt Danmarks Bedste Arbejdspladser (i kategorien 50-499 medarbejdere), og i 2019 blev vi tilmed nummer 1!

Det skyldes blandt andet, at vi lever vores tre værdier: Mod, Integritet og Passion.

I Roche har vi en grundlæggende respekt for hinanden – ikke bare som kolleger, men som mennesker. Respekten afspejles i hverdagen i form af den uformelle, men pæne tone, vi taler til og om hinanden i. Vi deler en fundamental integritet og passion, som i høj grad kommer til udtryk gennem vores engagement og begejstring for hinanden og for det, vi laver.

Desuden arbejder vi i fællesskab med at blive endnu modigere til at prøve nye ting, udfordre idéer og give hinanden konstruktiv feedback.

Dét, mener vi, gør os til en af Danmarks Bedste Arbejdspladser.

LÆS MERE OM ROCHE PHARMACEUTICALS HER

Precis er et værdidrevet, digitalt marketingbureau. Vi er et grundlæggende anderledes bureau, hvor talentfulde, eftertænksomme mennesker kan føle sig godt tilpas med at arbejde. Precis er, hvor gode mennesker gør et fantastisk stykke arbejde.

Vi arbejder hårdt på at være en virksomhed, hvor medarbejderne kan være sig selv på arbejdet og tilegne sig færdigheder, der hjælper dem med at få succes i deres karriere.

Vi har bygget vores virksomhed på et stærkt fundament af progres­sive værdier – værdier, der gør det muligt for Precis at fortsætte med at opbygge tillid og tage føringen i vores branche. Vi vil sikre, at vi bruger al vores kollektive ekspertise og kreative energi til at ændre en branche, som ellers trives på uigennemsigtige prissætningsmetoder og “black boxes”.

Precis Digital blev i år kåret til Danmarks Bedste Arbejdsplads for kvinder.

Læs mere om det her.

OG LÆS MERE OM PRECIS DIGITAL I DERES VIRKSOMHEDSPROFIL HER

Når man er kåret til Danmarks Bedste IT-arbejdsplads flere år i træk, ved man godt, at man gør noget rigtigt fat i noget af det rigtige. Vi er dog stadig ydmyge overfor udfordringen ved fortsat at gøre det endnu bedre.

Vi holder derfor øjnene på bolden: Vi vil skabe rammerne for, at vores ledere og medarbejdere hver dag kan leve og opleve vores værdier – både internt via vores medarbejderløfte og eksternt via vores kundeløfte.

Vi arbejder for:

  • At fastholde vores kultur gennem Covid-19-pandemien og skabe nærvær og fællesskab i en ny virtuel hverdag.
  • At fastholde den langvarige relation med både medarbejdere og kunder.
  • At alle føler sig værdsat og som en del af Delegate-familien.

Vores mål er at have vores medarbejderløfte som pejlemærke for alt, hvad vi gør som virksomhed.

LÆS MERE OM DELEGATE HER

Vi er et rådgivende IT-konsulenthus, der er befolket af specialister og IT-frontløbere, som opererer i feltet mellem IT, forretning og forandring.

Vi er som arbejdsplads et levende eksempel på fremtidens digitale arbejdsplads, hvor individuel motivation, udvikling, fællesskab, fleksibilitet og worklife-balance kan koges ned til de bærende HR-principper. Med denne motivation driver vi vores forretningsmæssige mål og skaber samtidig udvikling og fastholdelse af den enkelte medarbejder.

LÆS MERE OM ABAKION HER

I Carl Ras har vi som led i vores Employer Branding-strategi udformet et medarbejderløfte, der beskriver det unikke ved Carl Ras som arbejdsplads. Løftet giver vi til både nuværende og potentielle medarbejdere, og det lyder som følger:

”Vi vil være branchens bedste arbejdsplads. Ligeværdighed, ordentlighed, høj faglighed og fremdrift er grundstenene i vores tilgang til hinanden og til omverdenen. Vores medarbejdere har frihed til og ansvar for at gøre det, der skal til for at skabe det bedste samarbejde med vores kunder og levere de bedste løsninger. Vi tror på og udøver nærværende og dygtig ledelse, og vi er stolte over, at vores fællesskab er stærkt og familiært.”

LÆS MERE OM CARL RAS HER

BITZER Electronics vil være frontløber, hvad angår innovative og effektive løsninger til kunderne og samtidig være blandt Danmarks Bedste Arbejdspladser.

Vores mission, vision og værdier gennemsyrer hele organisationen og de beslutninger, vi træffer.

Det er vigtigt for os at bevare det høje niveau af tillid, stolthed og fællesskab, der præger virksomheden, og vi skal have kompetente ledere på alle niveauer, som formår at flytte medarbejderne i den ønskede retning. Det kræver dygtige ledere og medarbejdere, som er klar til at tage udfordringen op og har tillid til hinanden.

Hos BITZER Electronics har vi særligt fokus på sammenhængskraften på tværs af organisationen, lederudvikling, kompetenceudvikling for alle, bevarelse af innovationskraften og samarbejde og tillid til hinanden.

LÆS MERE OM BITZER ELECTRONICS HER

Vi er taknemmelige for, at vores kunder oplever os som deres ”Trusted Transformation Partner”; deres foretrukne end-to-end leverandør, som er dedikeret, værdiskabende og fokuseret.

I Sopra Steria vil vi være kendt for at have dygtige konsulenter, som forstår og udfordrer vores kunder og skaber de bedste resultater. Vi vil være kendt for, at vores konsulenter gør en forskel, har en holdning og stiller spørgsmål. Vi vil skabe sammenhold, udvise motiverende ledelse og dele vores viden og kompetencer på tværs, som også betegner vores ”Power of Sharing”-filosofi.

Blandt vores medarbejdere vil vi være kendt for, at de oplever faglig udvikling og har spændende opgaver med frihed under ansvar – vi skal være den bedste arbejdsplads, de har oplevet.

LÆS MERE OM SOPRA STERIA HER

I Middelfart Sparekasse handler hverdagen om mere end at tjene penge. Det handler om måden, vi tjener pengene på – og hvordan vi forvalter vores overskud. Det skal være til gavn og glæde for både kunder, medarbejdere og samfundet.

Medarbejderne har en betroet opgave. Vi forvalter de ”herreløse” penge, som Sparekassen har lagt til side siden 1853. Vores fornemste opgave er at sikre, at der også er en sparekasse, som kan gøre en positiv forskel for de kommende generationer. Det arbejde begynder med arbejdsglæde.

Vi opnår kun solide resultater og tilfredse kunder ved at sikre, at medarbejderne har det godt. Medarbejdernes trivsel er derfor det fundament, vi kan udvikle Sparekassen på.

LÆS MERE OM MIDDELFART SPAREKASSE HER

I Devoteam lever vi vores værdier i en flad organisationsstruktur, hvor frihed og ansvar til den enkelte prioriteres. Medarbejderne kan selv ønske, hvem de vil have som personaleleder og deres faglige tilhørsforhold, og så forsøger Devoteam at imødekomme ønskerne efter bedste evne. Derudover kan medarbejderne i udbredt grad arbejde, hvor og hvornår de vil, dog under hensyn til kundens behov.

Vi tror på, at medarbejderne yder deres bedste, når de oplever stor selvstændighed, og at transparens fremmer forståelsen for beslutninger og oplevelsen af retfærdighed. Devoteams åbenhed og transparens sætter medarbejderne i stand til at forstå sammenhænge og påtage sig ansvar, og det styrker selvledelses­kulturen.

LÆS MERE OM DEVOTEAM HER

Mekoprint er en familieejet virksomhed, der har eksisteret i 65 år. Vi har et stærkt team-baseret sammenhold, som er karakteriseret ved et fælles fokus på at gøre det så nemt som muligt for kunderne at drive og udvikle deres forretning sammen med Mekoprint.

Da vi er 100 % ordreproducerende, er vi dybt afhængige af medarbejdernes kompetencer og engagement. Derfor er vores motto, at vi skaber sammen. Det betyder, at vi passer på hinanden, og at vores samarbejde på tværs af teams, afdelinger og divisioner er baseret på respekt og ligeværdighed – uanset jobfunktion.

Vores mål er ambitiøse: Vi vil placere os i Top 10 af Danmarks Bedste Arbejdspladser samt være én af de sundeste virksomheder i Danmark.

LÆS MERE OM MEKOPRINT HER

I Coop Trading ønsker vi at være en exceptionel arbejdsplads, og vi er stolte af, hvor langt vi er nået.

Som vi skriver i vores ”People Mission”, så inspirerer og udfordrer vi vores medarbejdere i et lærende, anerkendende og sjovt miljø, hvor vi samtidig fokuserer på den enkeltes livsbalance og udvikling.

Vores People Mission er med til at sikre, at vi til stadighed har fokus på Coop Trading som arbejdsplads. Vi understøtter den enkelte medarbejder og det gode læringsmiljø på arbejdspladsen ved at skabe tid og rammer til refleksion, kreativitet og udvikling.

S MERE OM COOP TRADING HER.

PanzerGlass arbejder med tre overordnede mål: at skabe en stærk bundlinje, være et stærkt brand og være den bedste arbejdsplads. Vi skaber den gode arbejdsplads ved at sikre, at samarbejde og tillid er nøglekomponenter i virksomheden, ligesom en høj grad af agilitet og frihed under ansvar er væsentlig for organisationens tankesæt.

Hertil skal tilføjes mangfoldighed. Hos PanzerGlass påskønnes medarbejdernes diversitet, herunder kombinationen af forskellige nationaliteter, erfarenhed og ungdommeligt gåpåmod, der bidrager til virksomhedens kontinuerlige fremdrift. PanzerGlass arbejder målrettet på at være blandt Danmarks bedste og mest attraktive arbejdspladser – for at tiltrække nye medarbejdere, men i særdeleshed for at fastholde de nuværende loyale medarbejdere.

LÆS MERE OM PANZERGLASS HER

GROHE er som arbejdsplads præget af vores behaviors: Work with Respect, Do the Right Thing og Experiment and Learn. Vi har en performance kultur, hvor vores arbejde med
fantastiske produkter og jonglering med ambitiøse strategier alt sammen bliver en succes grundet de mennesker som hver dag
løfter deres opgaver 110%.

Tillid, stolthed og fællesskab er afgørende elementer for vores succes. GROHEs kultur afspejler en arbejdsplads, hvor samarbejde, relationer og resultater går hånd i hånd og uanset funktion arbejder alle mod et fælles mål. Vi har modet til at gøre tingene  anderledes, bryde vaner og bruge tiden på at
se fremad, snarere end bagud. Tingene går stærkt og uden medarbejdernes passion, vil vi ikke være der hvor vi er i dag.

 LÆS MERE OM GROHE HER

Obton A/S og Koncenton A/S er et investeringshus, der beskæftiger sig med investeringsløsninger inden for henholdsvis grøn energi og boligejendomme.

Obton og Koncenton er kendetegnet ved kvalitet og ordentlighed. Vi sætter en ære i at gøre en forskel for vores investorer, vi holder, hvad vi lover, og vi gør alt for at yde fremragende kundeservice. Vi er altid lydhøre over for ønsker og forbedringer – både fra investorer og medarbejdere.

Vi er en arbejdsplads, der er fyldt med passionerede medarbejdere, og sammen sigter vi højt for at skabe nye målsætninger. Vi er en arbejdsplads, der værner om vores kultur, da medarbejderne er vores vigtigste aktiv. Vi er fyldt med ambitioner, og sammen vil vi være Danmarks stærkeste investeringsalternativ.

LÆS MERE OM OBTON OG KONCENTON HER

Siteimprove er karakteriseret ved at være en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, hvor vi mødes i øjenhøjde og udvikler os sammen.

Vi ser os selv som en holistisk arbejdsplads, der sætter mennesket i centrum, samler fagligheden, nærer det stærke fællesskab og giver tilbage til samfundet.

Vores spændende vækstrejse har givet mange af vores medarbejdere gode muligheder for at få mere ansvar og udvikle deres karriere internt, hvilket også har affødt vores EVP ”Grow Your Career With Us”. Samtidig bliver vi ved med at øge vores fokus på netop karriere og udvikling, da vi gerne vil være kendt for at være et stærkt fagligt og nytænkende hus, hvor alle kan lære af hinanden og blive udfordret fagligt.

 LÆS MERE OM SITEIMPROVE HER

Det ligger i Exerps DNA at være en god arbejdsplads. Vi motiverer vores medarbejdere til at være selvdrevne i et agilt miljø, hvor kvalitet er i højsædet, og vi har stort fokus på uddannelse og udvikling, samtidig med at vi tager højde for, at alle medarbejderne har en god work-life-balance. Vi udviser respekt for vores medarbejdere og sikrer et tillidsfuldt arbejdsmiljø, hvor det er accepteret at begå fejl.

Hos Exerp tiltrækker og fastholder vi medarbejdere ved at udfordre dem med arbejdsopgaver, der vækker deres nysgerrighed og ønske om at lære nyt. Samtidig kompenserer vi dem med markedstilsvarende lønpakker og personalegoder. For vi arbejder aktivt med at skabe en arbejdsplads, der er motiverende, og hvor den enkelte medarbejder har stort medansvar.

LÆS MERE OM EXERP HER

Livet er til for at leve – derfor er det vores mission at gøre bedre øje- og hørepleje tilgængelig for alle.

Vores nordeuropæiske supportkontor – eller NESO som vi kalder det i daglig tale – blev til for at støtte vores butikspartnere i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Holland, så de kan gøre en positiv forskel for vores kunder samt skabe en rentabel forretning.

Hver dag bestræber vi os på at yde den bedste service, samtidig med at vi hjælper vores egne kolleger i Specsavers Northern Europe til nye karrieremuligheder gennem personlig udvikling og en bred vifte af karriereveje. Uanset om du arbejder i vores produktteam, der leverer produkter til landenes lokale behov, eller i vores juridiske team, der holder os ajour med alle relevante lovgivningsmæssige krav, så udfører vi alle vores job i ånden af service til vores landekolleger.

Uanset hvor du slutter dig til i NESO, vil du blive støttet i at være den bedste version af dig selv – mens du indfrier vores serviceløfte til vores butikker.

LÆS MERE OM SPECSAVERS NORTHERN EUROPE HER

SAS Institute skaber indsigt via data i private og offentlige virksomheder. Vores medarbejdere har kæmpe viden og engagement i at hjælpe kunderne med at håndtere den enorme transformation, som digitalisering i form af bl.a. kunstig intelligens og ”machine learning” skaber i samfundet.

SAS er en virksomhed, der formår at bygge bro mellem de nyeste teknologier og vores mangeårige erfaring inden for databehandling og -analyse, så de nye talenter og de garvede seniorer får det bedste ud af hinanden – på det danske kontor, i samarbejdet med vores nordiske kolleger og i hele den globale organisation. Det afspejler sig i lange ansættelsesforhold og gode karrieremuligheder i og uden for Danmark, langvarige kunderelationer og konstant udvikling på 35. år på dansk jord.

LÆS MERE OM SAS INSTITUTE HER

Aarhus Vand er en arbejdsplads, hvor alle gør en forskel og er med til at sætte dagsordenen med deres viden og talent. Hos os kan man udvikle sig fagligt og personligt i en innovativ og internationalt førende organisation.

Vi arbejder udviklingsorienteret med ressourceoptimering for at løse nogle af verdens største vandudfordringer. FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er omdrejningspunktet for den indsats, vi yder hver eneste dag.

Aarhus Vand har en kultur, der er præget af stolthed, og hvor vores VAND-værdier – vi-følelse, ansvarlig­hed, nyskabelse og dialog – er kernen i alt, hvad vi gør.

Vi har et sundt og professionelt arbejdsmiljø med en meget høj medarbejdertilfredshed, og vi arbejder dagligt på at gøre en god arbejdsplads endnu bedre.

LÆS MERE OM AARHUS VAND HER

Vejle Spildevand A/S arbejder hver dag på at skabe vand i balance – ved at sikre høj forsyningssikkerhed, agere økonomisk og miljømæssigt forsvarligt og samtidig sikre, at alle oplever den bedst mulige service.

Vi har en unik arbejdspladskultur: Vi har humor med i vores dagligdag, og arbejder samtidig hver dag professionelt for at skabe de bedste løsninger og rammer både for medarbejdere, kunder og eksterne samarbejdspartnere.

Vi har en høj grad af frihed under ansvar, og ledelsen understøtter, at opgaver og ansvar uddelegeres og medarbejderne får indflydelse og ansvar i alle opgaver fra start til slut. Det bidrager med engagement, stolthed og motivation. Vores kultur er med andre ord det, der gør os succesfulde!

LÆS MERE OM VEJLE SPILDEVAND HER

Wihlborgs er et ejendomsselskab og vores ambition er at levere høj service samt at skabe en god oplevelse for vores kunder og de mange mennesker, der hver dag færdes på vores ejendomme.

Vores stærke virksomhedskultur er derfor afgørende, da medarbejderne er Wihlborgs ansigt udadtil. Vi tror på, at glade medarbejdere, der trives og er stolte af deres arbejde, giver glade og tilfredse lejere.

Ved at sætte bæredygtighed i centrum – både miljømæssigt og socialt – gør vi Wihlborgs til en fantastisk arbejdsplads, hvor vi værner om hinanden. Sammen har vi mulighed for at vokse og udvikle os. Det giver os styrke til at gøre vores ypperste for lejerne, lokalområderne og regionen.

LÆS MERE OM WIHLBORGS HER

Vi er en del af noget unikt!

I Unik giver vi plads til forskellighed. Vi har det tilfælles, at vi brænder for at bidrage og gøre vores bedste.

Vi elsker at dygtiggøre os, sparre og engagere os, og vi trives med at arbejde med en bred og forskelligartet vifte af kunder og kolleger. Mange af os har siddet på begge sider af bordet, så vi kender vores kunders forretning og deres hverdag.

I tæt samarbejde med kunder og hinanden udvikler vi fleksible og resultatskabende løsninger – altid med brugerens hverdag i centrum. Vi tager ansvar for os selv og hinanden, og vores ambition er at være en arbejdsplads, man er stolt af.

LÆS MERE OM UNIK SYSTEM DESIGN HER

I Hilti lever vi værdierne, som er dybt forankret i vores kultur, og i den måde vi vurderer, udvikler og aflønner medarbejdere på. Alle nye medarbejdere trænes i kulturen og deltager i team-camps, ligesom medarbejdere løbende får feedback på, hvordan de lever værdierne.

I Hilti ønsker vi at skabe udviklingsmuligheder for alle. Både for de medarbejdere, der ønsker at forblive i deres nuværende rolle, og for dem, der ønsker at gå ledervejen. Faktisk besættes 80 % af vores lederstillinger internt. 

I Hilti er ledelse således en prioritet, og vi leder gennem synlighed. Fx er døren ind til cheferne åben, og feedback fra medarbejderne på alle niveauer er en naturlig del af vores kultur og af at udvise entreprenørskab.

LÆS MERE OM HILTI HER

Vi ønsker at være det sted borgere, pårørende og professionelle først tænker på, når det handler om specialiserede indsatser inden for socialområdet.

Brydehuset skal være levende, åbent og aktivt, hvor organisationens kerneværdier opleves af de mennesker, som kommer i huset. Det er et sted, hvor man selv definerer, hvor langt man vil udvikle sig og hvor der altid er støtte og opbakning til at udvikle sig i den retning, man ønsker.

Vi forventer samtidig, at medarbejdere selv definerer og tager ansvar for deres egen faglige udvikling, deres opkvalificering og deres udvikling som mennesker. Vi vil til enhver tid støtte op om medarbejdernes ambitioner, ligesom vi forventer, at medarbejderne støtter op om borgernes ønsker og ambitioner samt møder borgerne med respekt for borgernes håb og drømme.

Der er en sammenhæng i det, vi gør, og den måde vi samarbejder med vores borgere på.

LÆS MERE OM BRYDEHUSET HER

500+ MEDARBEJDERE

Klik her for at læse vinderportrættet om Sparekassen Kronjylland

I Sparekassen Kronjylland er kulturen kendetegnet ved, at vi med vores personlige rådgivning sikrer vores kunder de bedste forudsætninger for at styre og styrke deres økonomi, så de kan koncentrere sig om andre dele af deres liv eller forretning.

Sparekassen bygger på relationer mellem mennesker. Gennem disse kan vi gøre den største positive forskel for både den enkelte og fællesskabet.

Personlige relationer er også centrale i forhold til Sparekassens principper for ledelse og løfter til medarbejderne, nemlig at alle medarbejdere udvikler sig, får tillid og ansvar, plads til at være menneske og er en del af et hold. Vores efterlevelse af ledelsesprincipper og medarbejderløfter er fundamentet for stor arbejdsglæde, for at skabe gode resultater og for at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere.

LÆS MERE HER

DHL Express & Aviation forbinder mennesker og forbedrer liv.

Vi har en arbejdsplads, hvor vi sammen skaber fremragende resultater, og hvor alle skal være glade for at gå på arbejde hver dag.

Vores medarbejdere karakteriserer os med ord som ”familie”, ”rummelig”, ”tolerant”, ”sjov” og ”resultatorienteret”, og vi vil være kendt for at være en fantastisk arbejdsplads med gode ledere, der giver vores superstjerner mulighed for at gøre det bedste, de kan, for vores kunder. På den måde bliver vi et førstevalg for mennesker, der vil have et meningsfuldt arbejde og et førstevalg for vores kunder, fordi de mærker vores engagement og oplever fantastisk service.

Kort sagt: DHL Express/Aviation vil være både Danmarks Bedste Arbejdsplads og Danmarks bedste transport- og logistikvirksomhed.

DHL er Danmarks Bedste Arbejdsplads til Inklusion.  Læs mere om det her.

OG LÆS MERE OM DHL PÅ DERES VIRKOMSHEDSPROFIL HER

I dag står Louis Nielsen for salget af næsten hver anden brille i Danmark, og vi er dermed landets største optikerkæde. Men med en fortid som branchens ”grimme ælling” har det krævet en usædvanlig indsats at nå dertil; en indsats, der bygger på medarbejderne og organisationens kultur.

Centralt i kulturen står partnerskabet med de lokale butiksindehavere, som faciliterer et stærkt og oprigtigt engagement blandt medarbejderne. Pionerånd, kammeratskab, professionalisme og et ufravigeligt kundefokus.

Det er værdierne, der skaber den særlige arbejdsglæde i Louis Nielsen, de store resultater og de afgørende landvindinger på den rejse, som skal gøre virksomheden til en førende sundhedsudbyder i Danmark.

LÆS MERE HER

Hos Beierholm er vi ambitiøse på vores medarbejderes vegne. Uanset hvor de er i karrieren, ser vi det som vores ansvar at give dem de bedste rammer for at udvikle sig. Menneskeligt og professionelt.

Sammen når vi nye mål. Men vi gør det allerbedst, når den enkelte medarbejder kan skabe resultaterne på sin egen måde. Vi tror nemlig på, at tillid og frihed er fundamentet for at kunne udfolde sit potentiale – og skabe et arbejdsliv i balance. Et arbejdsliv med plads til både store ambitioner og nære relationer. Hvor arbejdstid hænger sammen med familieliv, kærestetid og fritid. Og et arbejdsliv med plads til den enkeltes ambitioner.

For kun et arbejdsliv i balance skaber overskud – både hos den enkelte medarbejder og
for vores fælles kultur.

Derfor giver vi vores medarbejdere de bedste rammer; til at tænke nyt, drømme stort, skabe
stærke resultater og til at udvikle deres talent bedst muligt.

For andet år i træk er Beierholm blev kåret til Danmarks Bedste Arbejdsplads for unge. Læs mere om det her.

OG LÆS MERE OM BEIERHOLM PÅ DERES VIRSOMHEDSPROFIL HER

Lindab vil være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere møder glade på arbejde og bidrager til det fællesskab, som vi kort og godt beskriver som ”Lindab-ånden”.

På det faglige plan arbejder vi aktivt for at skabe et sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredygtige bygninger. Vi kalder det Good Thinking, og det er vores filosofi og afsæt for alt, vi gør.

Vores filosofi går hånd i hånd med Lindab-ånden, som også handler om, at vi internt gør os umage og hele tiden bestræber os på at have en virksomhed, hvor vi tror på, at dialog er vejen til at sikre høj trivsel.

Lindab er i år kåret til Danmarks Bedste Arbejdsplads for seniorer. Læs mere om det her.

OG LÆS MERE OM LINDAB PÅ DERES VIRKSOMHEDSPROFIL HER

Hør, hvad medarbejderne siger om at arbejde på Danmarks Bedste Arbejdspladser

Bliv klogere på, hvad vinderne gør så godt

Find vinderportrætterne herunder

I kategorien 20-49 medarbejdere

AbbVie

I kategorien 50-499 medarbejdere

Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret, Gentofte Kommune

I kategorien 500+ medarbejdere

Sparekassen Kronjylland

Specialpriser 2021

En god arbejdsplads er god for ALLE medarbejdere. Med uddelingen af vores specialpriser hylder vi arbejdspladser, der på forskellig gør noget aktivt for at skabe mere mangfoldige og inkluderende arbejdspladser.

Danmarks Bedste Offentlige Arbejdsplads

IT-branchens Bedste Arbejdspladser

Find lister og vindere af IT-branchens Bedste Arbejdspladser - som vi traditionen tro uddeler i samarbejde med IT-Brancheforeningen.

Har I, hvad der skal til ...

... for at blive én af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan kan du skabe en bedre arbejdsplads?

Find inspirerende artikler, blogs og rapporter på: