Sparekassen Kronjylland

Danmarks Bedste Arbejdsplads
i kategorien 500+ medarbejdere

Balance mellem hjerne og hjerte – forretning og ordentlighed

Det en særlig stemning, der møder kunder og kolleger, når de træder indenfor i receptionen på Sparekassen Kronjyllands hovedsæde i Randers. Til trods for et mere begrænset fysisk fremmøde det seneste år, så er den særlige stemning og Sparekassens forretningsorienteret familiekultur ikke til at komme udenom, da vi interviewer adm. direktør Klaus Skjødt og Områdedirektør for HR Marlene Bay Møller i forbindelse med, at de for andet år i træk modtager prisen som Danmarks Bedste Arbejdsplads i kategorien mere end 500 medarbejdere.

”Det, vi gør, er at prøve at drive en grundlæggende ordentlig virksomhed, hvor vi gerne vil have, at vores medarbejdere skal kunne have et godt liv samtidigt – og at medarbejderne har det godt, når de møder på arbejde”, fortæller Klaus Skjødt.

Det arbejde hviler på Sparekassen Kronjyllands 191 års historie samt et ønske om at værne om den personlige relation og respekten for, at både kunder og medarbejdere har hele liv. Den forpligtelse tager de i Sparekassen meget bogstaveligt, og den gør de sig hver dag umage for at efterleve.  

Sparekassens hjerte

”En høj medarbejdertilfredshed er selve grundlaget for vores forretning. Tilfredse medarbejdere er forudsætningen for tilfredse kunder, og tilfredse kunder er forudsætningen for gode resultater”, fortsætter Klaus Skjødt.

I Sparekassen hylder de ikke individualister, der med spidse albuer prioriterer egne resultater højere end fællesskabet. I stedet vægtes en fællesskabsorienteret kultur, hvor medarbejderne kerer sig om hinanden, arbejder sammen som et hold og har tillid til hinanden. En kultur, hvor det er teamets resultater, der tæller. I Sparekassen bruger de begrebet en forretningsorienteret familiekultur til at beskrive kulturen. Familie­metaforen dækker over, at man i en familie godt kan være ambitiøse på hinandens vegne samt tør at stille krav og have forventninger til hinanden.

Sparekassens menneskesyn med kobling til deres værdi om ordentlighed er i det hele taget hjertet i Sparekassens selvforståelse:

”Vi har tillid til, at vores medarbejdere går på arbejde hver eneste dag for at gøre en god indsats. Vi ser ikke vores medarbejdere som ressourcer, man bare sådan kan skrue op eller ned for. Det er mennesker, vi har ansat. Mange af dem har været ansat hos os i rigtig mange år, og de har familie og regninger, der skal betales”, uddyber Klaus Skjødt.

En forretningsmodel, der giver frihed til at gå egne veje

Menneskesynet og respekten for det hele menneske hænger tæt sammen med Sparekassens forretnings­model, og modet til at gå en anden vej end mange af konkurrenterne. For mens andre pengeinstitutter har fokuseret på nedskæringer og centraliseringer, har Sparekassen de senere år investeret i fremtidig vækst med opkøb og etablering af helt nye afdelinger. En ambition som det seneste års corona-usikkerhed ikke har rykket ved. Sparekassen er fx lykkes med at fordoble antallet af kunder fra 80.000 i 2010 til deres nuværende 175.000.

Som garantsparekasse og selvejende institution er arbejdspladsen ikke afhængig af aktionærer, der stiller krav til et bestemt afkast. Det giver Sparekassen frihed til at fokusere mere langsigtet og balancere hensynet mellem deres kunder, medarbejdere, Sparekassen og samfundet. Et arbejde de understøtter ved at have tydeligt definerede løfter til hver af disse nøgleinteressenter.

Arbejdspladsen gør sig samtidig umage med at sætte målsætninger, der opleves som meningsfulde af medarbejderne. Fx et strategisk mål om at have de mest tilfredse kunder – at gøre en forskel for kunderne og sikre dem økonomisk tryghed – og ikke et mål om at sikre en bestemt egenkapitalfor­rentning.

Det skaber motivation, retning og giver mening for medarbejderne i hverdagen.

De gode resultater forpligter

Trods usikkerheden og anderledes arbejdsbetingelser som følge af corona-krisen, har det været et godt år i Sparekassen. Sparekassen kåres for andet år i træk som Danmarks Bedste Arbejdsplads i kategorien mere end 500 medarbejdere, i foråret 2020 blev de anerkendt med prisen som Europas Bedste Arbejdsplads, og ifølge EPSIs rating har de også Danmarks mest tilfredse kunder! Oveni i det har Sparekas­sen netop kunne fejre endnu et flot årsresultat:

”Det er meget positivt, at vi selv i så specielt et år som 2020 kan skabe et godt økonomisk resultat og ikke mindst fastholde en høj kunde- og medarbejdertilfredshed”, udtaler direktør Klaus Skjødt.

Sparekassens målsætning om at skabe en god arbejdsplads for deres medarbejdere, som fundament for at lykkes med deres øvrige strategiske målsætninger, har vist sig at være holdbar og sikre stabilitet, selv i et anderledes år.

Den massive medvind får derfor ikke arbejdspladsen til at slække på ambitionerne. Tværtimod styrker det dem i troen på deres strategi og den vej, de har lagt for Sparekassen. De gode resultater forpligter, og som alle andre arbejdspladser har de også områder, hvor de ønsker kontinuerligt at gøre det endnu bedre.

Sparekassen Kronjyllands strategiske målsætninger
for strategiperioden 2019-2022:

  • Kunderne: Vi skal være i top 3 på kundetilfredshed/-loyalitet (EPSI).
  • Medarbejderne: Vi skal være i top 3 i GPTW.
  • Samfundet: Vi skal være i top 3 i EPSI på image.
  • Sparekassen: Vi skal kunne finansiere vores egen vækst.

Klaus Skjødt udtaler: ”Når vi gennemfører medarbejderundersøgelsen, siger vi jo også til vores medarbejdere, at vi ikke ønsker et glansbillede – vi vil have et billede af sandheden. Vi vil også gerne vide, hvor det ikke fungerer. For det er jo lige præcis der, hvor vi kan gøre noget”.

Sparekassen viser os, at det er muligt at balancere forskellige forretningshensyn og -interesser – at give plads til både hjerne og hjerte, forretning og ordentlighed – endda i en sådan grad, at selv ikke en pandemi kan bringe dem ud af balance.

Kort om Sparekassen Kronjylland

  • Antal medarbejdere: 738
  • Branche: Finansielle sektor & forsikring | 
  • Web: www.sparkron.dk

På videoen her kan du høre Mia fortælle, hvorfor hun mener, at Sparekassen Kronjylland er et godt sted at arbejde.

Sparekassen Kronjylland om samarbejdet med Great Place to Work

”Great Place to Work har hjulpet os til at stille skarpt på kulturen og styrke vores sammenhængskraft som følge af det arbejde, der ligger i at kigge ned i kulturen på tværs. Vi er jo 51 afdelinger, et servicecenter og vores hovedsæde, så undersøgelsen og det arbejde, der er omkring den (red. kulturprofilen), har været med til at finde ind til kernen af, hvem vi er.

Og så er der det med narrativer, de jo skaber virkelighed. Så det at kunne samle alle vores initiativer et sted og italesætte hvem vi er som arbejdsplads i kulturprofilen, det styrker og understøtter vores løbende arbejde med kulturen”.

Marlene Bay Møller, Områdedirektør for HR

Det var én - hvilke arbejdsplads er ellers blandt Danmarks Bedste?

Har I, hvad der skal til ...

... for at blive én af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Leder du efter mere inspiration?

Find flere artikler, blogs og rapporter på: