Precis Digital

Danmarks Bedste Arbejdsplads for kvinder

Initiativ har sikret flere kvindelige talenter til arbejdspladsen

På bare tre år er det lykkedes det digitale marketingbureau Precis at øge andelen af kvinder i medarbejdergruppen fra 30% til 49%, så de i dag er lige mange kvinder og mænd på arbejdspladsen i Danmark. Det til trods for, at de – ligesom mange andre IT-arbejdspladser – har oplevet en udfordring med at kunne tiltrække kvindelige talenter til en historisk mandsdomineret branche.

Tilbage i 2018 besluttede Precis sig derfor for at gøre noget aktivt for at skabe en mere inkluderende arbejdsplads. Startskuddet var de såkaldte Equality talks, hvor Precis’ HR-direktør inviterede virksomhedens kvindelige ansatte til at deltage i en serie af workshops om lighed og inklusion på arbejdspladsen. Det mundede ud i konkret plan for, hvordan Precis i fremtiden skulle tiltrække flere kvindelige talenter og ikke mindst designe et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere på tværs af øvrige demografiske karakteristika som alder, etnicitet osv.

I dag er hveranden medarbejder (49%) hos Precis kvindelig og i alt 14 nationaliteter er repræsenteret i medarbejdergruppen.

Samtalerne om lighed har udmøntet sig i et samarbejde med en række forskellige danske universiteter, hvor repræsentanter fra Precis har deltaget som gæsteforelæser og i forskellige projekt- og kandidatarrangementer for bachelor- og kandidatstuderende. Samarbejdet har medvirket til, at Precis både eksponeres for flere kvindelige talenter og har højnet fagligheden internt i virksomheden.

Precis har fortsat et stykke vej endnu i forhold til at sikre en tilsvarende kønslig repræsentation iblandt ledere og den øverste ledelse, men det er et område arbejdspladsen har sat fokus på ved også at uddanne og spotte kvindelige ledelsestalenter internt i organisationen. At de i Danmark i dag er lige mange kvinder og mænd er derfor kun første skridt på vejen til at sikre kønslig ligestilling på arbejdspladsen.

Skridtet videre - Equality Group

Precis har desuden etableret en Equality Group, der har til formål at gennemgå virksomhedens samlede anti-diskriminationspolitik sammen med HR og dermed sikre, at alle processer, procedurer, lønninger og medarbejderfordele hviler på et lige og retfærdigt grundlag.

Gruppen skal være med til at sikre og løbende tilpasse, hvordan Precis arbejder med diversitet og ligestilling som en del at virksomhedens målsætning nu og i fremtiden.

Kort om Precis Digital

I videoen kan du høre Precis Digitals medarbejdere sætte ord på, hvorfor de mener, at arbejdspladsen er blandt Danmarks Bedste.

Hvem vandt de øvrige specialpriser?

Hvem er Danmarks Bedste Arbejdspladser 2021?

Specialpriserne er vigtige. Noget andet er listerne over Danmarks Bedste Arbejdspladser.

Har I, hvad der skal til ...

... for at blive én af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Leder du efter mere inspiration?

Find flere artikler, blogs og rapporter på: