Specialpriser 2021

Med uddelingen af vores specialpriser hylder vi arbejdspladser, der aktivt gør noget for at skabe mere mangfoldige og inkluderende arbejdspladser.  

I år uddeler vi fem specialpriser, som alle gives til arbejdspladser, der bidrager til at skabe gode arbejdspladser for alle deres medarbejdere.

Læs om dem herunder.

Danmarks Bedste Arbejdsplads til inklusion

Vi siger tit, at Danmarks Bedste Arbejdspladser har overskud. Ikke kun til arbejdspladsen og dens medarbejdere, men også til at kere sig om det omkringliggende samfund. 

Vi ser mange eksempler på, hvordan arbejdspladser viser et ekstra overskud, fx ved at integrere minoritetsgrupper på arbejdspladsen. Arbejdet kræver ofte overskud og en ekstra indsats, men gevinsten er mærkbar i form af styrket integration, bedre samarbejde og øget innovation. Det hylder vi med prisen for bedste arbejdsplads til inklusion.

Danmarks Bedste Arbejdsplads for kvinder

Med prisen ønsker vi at anerkende en arbejdsplads, der viser initiativ med hensyn til at sikre en lige repræsentation af køn på arbejdspladsen og i ledende stillinger. Debatten om ligestilling og lige løn er kompleks, for hvad er den rigtige vej til at få flere kvinder i ledende stillinger?

I Great Place to Work er vores holdning at opfordre til handling snarere end at sidde på hænderne. Vi tror på, at rollemodeller og gode eksempler fra andre arbejdspladser er gode måder at skubbe til status quo.

Danmarks Bedste Arbejdsplads for seniorer

Seniorerne bliver en større og vigtigere gruppe på det danske arbejdsmarked i takt med, at vi lever længere og ungdomsårgangene bliver mindre. 

Vi ønsker derfor at anerkende arbejdspladser, der har gensidig gode ordninger til glæde for både seniormedarbejder og arbejdsplads. Ordninger, der sikrer fleksibilitet for medarbejderen i det sene arbejdsliv og som samtidigt sikrer, at arbejdspladsen ikke mister uvurderlig erfaring grundet tab af nøglemedarbejdere.

Danmarks Bedste Arbejdsplads for unge

Det er ingen hemmelighed, at det kan være en udfordring at få foden inden for som ung og ny på arbejdsmarkedet. I dag er mulighederne for unge mange, men deres begrænsede erfaring er ofte en hæmsko. 

Vi hylder med denne specialpris arbejdspladser, der investerer i de unge og klæder dem på til succes på fremtidens arbejdsmarked. Det kan være gennem særlige uddannelsesprogrammer, mentor-ordninger, netværk eller lignende.

Logoer, du bør kende

Danmarks Bedste Offentlige Arbejdsplads

I Great Place to Work er vi tradition for at hædre den bedste offentlige arbejdsplads på tværs af de tre størrelseskategorier. Vi mener, alle arbejdspladser kan være gode arbejdspladser, men anerkender også at vilkårene for det offentlige og private Danmark er forskellige. Derfor sætter vi særligt fokus på den offentlige arbejdsplads, der klarer sig bedst i feltet blandt Danmarks Bedste Arbejdspladser.

Hvad kendetegner Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Bliv klogere på, hvad der kendetegner Danmarks Bedste Arbejdspladser, og lad dig inspirere af det, de gør.

HVEM ER
DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADSER?

Har I, hvad der skal til ...

... for at blive én af Danmarks Bedste Arbejdspladser?