IT-branchens Bedste Arbejdspladser 2021

Traditionen tro kårer vi IT-branchens Bedste Arbejdspladser. Nedenfor kan du se de komplette lister og vinderne.

De komplette IT-lister

Klik på arbejdspladsen for at læse mere om, hvem de er, og hvad de laver.

20-49 MEDARBEJDERE

Vores medarbejdere er vores virksomhed!

Vi vil skabe den bedste tech-virksomhed i Skandinavien indenfor køkken-, døre-, og vinduesbrancherne. For at opnå det, er vi dybt afhængige af vores medarbejdere. Vi tror på, at mennesker trives bedst, når de arbejder i harmoni med deres værdier, når de har indflydelse på deres arbejde, og når arbejdet giver mening.

Med en formålsdrevet organisation kan vi skabe en arbejdsplads med motiverede, engagerede og glade medarbejdere. Vi har en helt flad organisationsstruktur, hvor ingen er over andre, og hvor ledelsen/ejerne er rådgivere for medarbejderne.

LÆS MERE OM ACIES HER

På vores arbejdsplads interesserer vi os for hinanden, vi er begejstrede for vores produkter, og vi samarbejder for at blive dygtigere til det, vi gør.

Sammen prioriterer vi tid og ressourcer på at skabe en tryg og meningsfuld hverdag for alle medarbejdere. Vi ansætter hele mennesker, der er forskellige, og som hver især skal have privatliv og arbejdsliv til at hænge godt sammen.

Motivation og tillid er gennemgående for vores flade struktur, måden vi er sammen på og for vores nærvær­ende ledelsesform. Vi er stolte, når vores løsninger skaber værdi for vores kunder, vi er nørdede i vores eget felt, og vi tør kaste os ud i noget nyt og skifte retning, hvis det ikke fungerer.

LÆS MERE OM GEOINFO HER

Dwarf er et fællesskab. Kernen i, hvem vi er, er samlet i vores manifest, som sætter en ramme for, hvad vi stræber efter som virksomhed, og hvad vi forventer af hinanden og af nye medarbejdere:

Alt bliver digitaliseret. Det giver mulighed for at skubbe til status quo, opfinde nye digitale services og effektivisere forretningsgange. Dét er, hvad digitalisering handler om for os. Dét er, hvad vi brænder for, og hvad vi bruger det meste af vores vågne tid på.

Vi er derfor nysgerrige. Nysgerrige på at forstå vores kunders virkelighed og forretning, nysgerrige på at udforske vores egen faglighed og nysgerrige på at forstå vores kollegaers viden og kompetencer. For kun i fællesskab kan vi levere de stærke resultater, som vi og vores kunder lever af.

LÆS MERE OM DWARF HER.

50+ MEDARBEJDERE

Precis er et værdidrevet, digitalt marketingbureau. Vi er et grundlæggende anderledes bureau, hvor talentfulde, eftertænksomme mennesker kan føle sig godt tilpas med at arbejde – Precis er, hvor gode mennesker gør et fantastisk stykke arbejde.

Vi arbejder hårdt på at være en virksomhed, hvor medarbejderne kan være sig selv på arbejdet og tilegne sig færdigheder, der hjælper dem med at få succes i deres karriere.

Vi har bygget vores virksomhed på et stærkt fundament af progres­sive værdier – værdier, der gør det muligt for Precis at fortsætte med at opbygge tillid og tage føringen i vores branche. Vi vil sikre, at vi bruger al vores kollektive ekspertise og kreative energi til at ændre en branche, som trives på uigennemsigtige prissætningsmetoder og “black boxes”.

LÆS MERE OM PRECIS DIGITAL HER

Når man er kåret til Danmarks Bedste IT-arbejdsplads flere år i træk, ved man godt, at man gør noget rigtigt fat i noget af det rigtige. Vi er dog stadig ydmyge overfor udfordringen ved fortsat at gøre det endnu bedre.

Vi holder derfor øjnene på bolden: Vi vil skabe rammerne for, at vores ledere og medarbejdere hver dag kan leve og opleve vores værdier – både internt via vores medarbejderløfte og eksternt via vores kundeløfte.

Vi arbejder for:

  • At fastholde vores kultur gennem Covid-19-pandemien og skabe nærvær og fællesskab i en ny virtuel hverdag.
  • At fastholde den langvarige relation med både medarbejdere og kunder.
  • At alle føler sig værdsat og som en del af Delegate-familien.

Vores mål er at have vores medarbejderløfte som pejlemærke for alt, hvad vi gør som virksomhed.

LÆS MERE OM DELEGATE HER

Vi er et rådgivende IT-konsulenthus, der er befolket af specialister og IT-frontløbere, som opererer i feltet mellem IT, forretning og forandring.

Vi er som arbejdsplads et levende eksempel på fremtidens digitale arbejdsplads, hvor individuel motivation, udvikling, fællesskab, fleksibilitet og worklife-balance kan koges ned til de bærende HR-principper. Med denne motivation driver vi vores forretningsmæssige mål og skaber samtidig udvikling og fastholdelse af den enkelte medarbejder.

LÆS MERE OM ABAKION HER

Vi er taknemmelige for, at vores kunder oplever os som deres ”Trusted Transformation Partner”; deres foretrukne end-to-end leverandør, som er dedikeret, værdiskabende og fokuseret.

I Sopra Steria vil vi være kendt for at have dygtige konsulenter, som forstår og udfordrer vores kunder og skaber de bedste resultater. Vi vil være kendt for, at vores konsulenter gør en forskel, har en holdning og stiller spørgsmål. Vi vil skabe sammenhold, udvise motiverende ledelse og dele vores viden og kompetencer på tværs, som også betegner vores ”Power of Sharing”-filosofi.

Blandt vores medarbejdere vil vi være kendt for, at de oplever faglig udvikling og har spændende opgaver med frihed under ansvar – vi skal være den bedste arbejdsplads, de har oplevet.

LÆS MERE OM SOPRA STERIA HER

I Devoteam lever vi vores værdier i en flad organisationsstruktur, hvor frihed og ansvar til den enkelte prioriteres. Medarbejderne kan selv ønske, hvem de vil have som personaleleder og deres faglige tilhørsforhold, og så forsøger Devoteam at imødekomme ønskerne efter bedste evne. Derudover kan medarbejderne i udbredt grad arbejde, hvor og hvornår de vil, dog under hensyn til kundens behov.

Vi tror på, at medarbejderne yder deres bedste, når de oplever stor selvstændighed, og at transparens fremmer forståelsen for beslutninger og oplevelsen af retfærdighed. Devoteams åbenhed og transparens sætter medarbejderne i stand til at forstå sammenhænge og påtage sig ansvar, og det styrker selvledelses­kulturen.

LÆS MERE OM DEVOTEAM HER

Siteimprove er karakteriseret ved at være en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, hvor vi mødes i øjenhøjde og udvikler os sammen.

Vi ser os selv som en holistisk arbejdsplads, der sætter mennesket i centrum, samler fagligheden, nærer det stærke fællesskab og giver tilbage til samfundet.

Vores spændende vækstrejse har givet mange af vores medarbejdere gode muligheder for at få mere ansvar og udvikle deres karriere internt, hvilket også har affødt vores EVP ”Grow Your Career With Us”. Samtidig bliver vi ved med at øge vores fokus på netop karriere og udvikling, da vi gerne vil være kendt for at være et stærkt fagligt og nytænkende hus, hvor alle kan lære af hinanden og blive udfordret fagligt.

 LÆS MERE OM SITEIMPROVE HER

Det ligger i Exerps DNA at være en god arbejdsplads. Vi motiverer vores medarbejdere til at være selvdrevne i et agilt miljø, hvor kvalitet er i højsædet, og vi har stort fokus på uddannelse og udvikling, samtidig med at vi tager højde for, at alle medarbejderne har en god work-life-balance. Vi udviser respekt for vores medarbejdere og sikrer et tillidsfuldt arbejdsmiljø, hvor det er accepteret at begå fejl.

Hos Exerp tiltrækker og fastholder vi medarbejdere ved at udfordre dem med arbejdsopgaver, der vækker deres nysgerrighed og ønske om at lære nyt. Samtidig kompenserer vi dem med markedstilsvarende lønpakker og personalegoder. For vi arbejder aktivt med at skabe en arbejdsplads, der er motiverende, og hvor den enkelte medarbejder har stort medansvar.

LÆS MERE EXERP HER

SAS Institute skaber indsigt via data i private og offentlige virksomheder. Vores medarbejdere har kæmpe viden og engagement i at hjælpe kunderne med at håndtere den enorme transformation, som digitalisering i form af bl.a. kunstig intelligens og ”machine learning” skaber i samfundet.

SAS er en virksomhed, der formår at slå bro mellem de nyeste teknologier og vores mangeårige erfaring inden for databehandling og -analyse, så de nye talenter og de garvede seniorer får det bedste ud af hinanden – på det danske kontor, i samarbejdet med vores nordiske kolleger og i hele den globale organisation. Det afspejler sig i lange ansættelsesforhold og gode karrieremuligheder i og uden for Danmark, langvarige kunderelationer og konstant udvikling på 35. år på dansk jord.

LÆS MERE OM SAS INSTITUTE HER

Vi er en del af noget unikt!

I Unik giver vi plads til forskellighed. Vi har det tilfælles, at vi brænder for at bidrage og gøre vores bedste.

Vi elsker at dygtiggøre os, sparre og engagere os, og vi trives med at arbejde med en bred og forskelligartet vifte af kunder og kolleger. Mange af os har siddet på begge sider af bordet, så vi kender vores kunders forretning og deres hverdag.

I tæt samarbejde med kunder og hinanden udvikler vi fleksible og resultatskabende løsninger – altid med brugerens hverdag i centrum. Vi tager ansvar for os selv og hinanden, og vores ambition er at være en arbejdsplads, man er stolt af.

LÆS MERE UNIK SYSTEM DESIGN HER

Auto IT er autobranchens egen IT-virksomhed med mange aktiver og stor vækst.

I Auto IT arbejder vi for at skabe hurtigere og bedre forbindelse mellem bilforhandlere og bilkøbere gennem innovation og interaktion med branchens interessenter.

Vi er en ung virksomhed, både når det kommer til virksomhedens alder og medarbejdernes. Vi har 54 ansatte med en gennemsnitsalder på 40 år. Stemningen er nede på jorden, tonen afslappet, og vi har det sjovt – også selvom vi har travlt.

Der er kort vej til chefen, og alle hjælper alle til fælles bedste. Vi er en virksomhed, der lever af at være innovative, og vi følger ikke bare med udviklingen – vi tegner den. Det giver et kreativt og levende arbejdsmiljø. 

LÆS MERE OM AUTO IT HER

1. Precis Digital

Danmarks Bedste IT-arbejdsplads 50+ medarbejdere

“Precis er et værdidrevet, digitalt marketingbureau. Vi er et grundlæggende anderledes bureau, hvor talentfulde, eftertænksomme mennesker kan føle sig godt tilpas med at arbejde – Precis er, hvor gode mennesker gør et fantastisk stykke arbejde.”

I videoen kan du høre Precis Digitals medarbejdere sætte ord på, hvorfor de mener, at Precis Digital er blandt Danmarks Bedste Arbejdspladser

I video kan du høre Alexander fra Acies fortælle om, hvad der gør Acies til en særlig arbejdsplads for ham.

1. Acies

Danmarks Bedste IT-arbejdsplads 20-49 medarbejdere

“Vi vil skabe den bedste tech-virksomhed i Skandinavien indenfor køkken-, døre-, og vinduesbrancherne. For at opnå det, er vi dybt afhængige af vores medarbejdere. Vi tror på, at mennesker trives bedst, når de arbejder i harmoni med deres værdier, når de har indflydelse på deres arbejde, og når arbejdet giver mening.”

  • Antal medarbejdere: 30
  • Branche: Informationsteknologi | Software
  • Web: www.acies.dk

Hør Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen, lykønske vinderne.

Find de komplette lister over Danmarks Bedste Arbejdspladser

Er din arbejdsplads god?

Hør, hvad der skal til for, at din arbejdsplads kan blive certificeret og måske endda blive kåret til en af Danmarks Bedste Arbejdspladser

Specialpriser 2021

En god arbejdsplads er god for ALLE arbejdspladsens medarbejdere. Vores specialpriser tildeles arbejdspladser, der gør noget aktivt for at skabe mere mangfoldige og inkluderende arbejdspladser. 

Danmarks Bedste Offentlige Arbejdsplads

Hvordan skaber man en god arbejdsplads?

Find inspirerende artikler, blogs og rapporter på: