Et helt usædvanligt år

2020 blev på flere måder et usædvanligt år, hvor COVID-19 udfordrede os alle både privat og professionelt – og i særdeleshed mange i spændet mellem de to sfærer.

Som privatpersoner har de fleste været påvirket af frygten for, at COVID-19 skulle ramme enten dem selv eller pårørende. Professionelt er planer, budgetter og strategier blevet udfordret som sjældent før. 

Forretningsmæssigt har COVID-19 ramt ekstremt forskelligt afhængig af sektor og branche. Nogle har måtte se til, mens faldende aktivitet lige så stille har udhulet deres marked, mens andre har haft kronede dage i kølvandet på nye, akut opståede behov. 

Som medarbejdere har nogle måtte stå i front med øget arbejdspres og risiko for at blive udsat for smitte til følge, mens den største udfordring for andre har været at skulle få et arbejdsliv til at fungere hjemmefra.

Hvad har været udfordrende?

De fleste ville nok gætte på, at COVID-19 ville påvirke trivslen. Og selvfølgelig er ingen gået upåvirket igennem krisen.

Ved den første nedlukning valgte en række af deltagerne i Danmarks Bedste Arbejdspladser at gennemføre hyppige, korte medarbejderundersøgelser, og de viste bl.a., at især de helt unge medarbejdere og medarbejdere, som var nye på arbejdspladserne, følte sig presset. Man kunne også se, at medarbejdere der arbejdede hjemmefra kunne være i tvivl om, hvad der blev forventet af dem, når de både skulle passe deres arbejde og samtidig passe børn, der ikke kunne komme i institution eller skole.

Tillid mellem ledelse og medarbejdere banede vej gennem krisen

Men på trods af udfordringerne kan vi konstatere, at Danmarks Bedste Arbejdspladser 2021 i store træk har fastholdt den gode medarbejderoplevelse sammenlignet med november 2019. For de mindste arbejdspladsers vedkommende med en gennemsnitsscore på 92%, for de 25 mellemstore med et ubetydeligt fald på 1 procentpoint til nu 90%, og for de helt store arbejdspladser med et gennemsnit på 88%. Det kan måske overraske – og så alligevel ikke.

Som altid har Danmarks Bedste Arbejdspladser taget bestik af situationen, de er blevet opmærksomme på udfordringerne og har reageret på dem. På den måde har de i virkeligheden først og fremmest gjort mere af det, de i forvejen plejer at gøre. De har involveret medarbejderne, lyttet og ageret, og hyppig, struktureret og tydelig kommunikation har været et helt centralt værktøj.

De deltagende arbejdspladser er opmærksomme på, at effektiv kommunikation er hjørnestenen på den gode arbejdsplads, og fælles for dem er en erkendelse af, at COVID-19 gjorde det nødvendigt at skrue op for lige netop kommunikationen. Man har været tydelig om ændrede planer og forventninger. Samtidigt har man udtrykt tillid til, at medarbejderne ville yde deres bedste – også selvom det nu foregik fra hjemmekontoret. 

Til de tusindvis af digitale informationsmøder som har været afholdt kommer i øvrigt mindst lige så mange digitale yoga-sessioner, digitale spis-frokost-sammen-arrangementer, ølsmagning, banko og quizzer. Kreativiteten har været kæmpestor i forhold til at holde liv i fællesskabet og sikre den vigtige sociale lim på arbejdspladserne.

Så, hvis man i korthed skal svare på, hvordan det er gået, må det måske lidt overraskende svar være: ikke så ringe endda. Danmarks Bedste Arbejdspladser 2021 har klaret skærene rigtig flot, og forklaringen synes at være, at den generelle fokus på ledelse og trivsel. Danmarks Bedste Arbejdspladser er i god form ledelsesmæssigt, og på den måde har de været godt rustet til at tackle COVID-19.

Social kapital gør forskellen

Vi har at gøre med arbejdspladser med høj grad af tillid mellem ledelse og medarbejdere, stolthed og fællesskab, og hos Great Place to Work er vi ikke i tvivl om, at den høje sociale kapital er medvirkende til, at arbejdspladserne er kommet godt gennem den udfordrende periode med stort set uforandrede trivselsniveauer. Det er imponerende, og det fortjener de et skulderklap for.

Et kæmpestort tillykke til Danmarks Bedste Arbejdspladser® 2021! Bedrifterne her er måske mere beundringsværdige end nogensinde før, og vi håber, at mange vil finde inspiration i de mange gode historier her på siden.

Scroll ned og bliv klogere på, hvad vi egentlig har lært under COVID-19-pandemien

HVEM ER
DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADSER?

Never waste a good crisis

Et gammelt mundheld siger, at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Umiddelbart kan det måske være svært at få øje på, at COVID-19 skulle have bragt noget som helst positivt med sig, men mange vil nok alligevel mene, at situationen har lært os noget.

Hvad har vi lært af COVID-19?

Først og fremmest er indtrykket, at COVID-19 på forunderlig vis har fået ting stil at ske, som ikke før var mulige. Der har været en villighed til at stå sammen og finde nye og kreative måder at løse opgaver på. 

Formentlig vil det betyde, at vi fremover vil tænke en ekstra gang, når nogen siger, at noget ikke kan lade sig gøre.

De digitale møder er med stor sandsynlighed også kommet for at blive.

De fleste har vist oplevet, at digitale møder er meget mere anvendelige, end man troede. 

Og når man dertil lægger de store gevinster, som er forbundet med dem i form af både sparet transporttid, sparede udgifter og reduceret CO2-udslip, så er det svært at få øje på grunde til ikke at tage dem til sig.

Den måske mest iøjefaldende erfaring er ...

… at vi har lært, at det faktisk er muligt at arbejde hjemmefra og på samme tid være fuldt ud lige så produktive – hvis ikke endnu mere – som når man er på arbejdspladsen. 

Det er en løsning, som kan tages i brug af dem, for hvem det er muligt og fungerer, og i et omfang, så de sociale relationer og det vigtige fællesskab på arbejdspladsen ikke går tabt.

Liselotte Jensen

Adm. direktør

Great Place to Work Danmark

Hvem er Danmarks Bedste Arbejdspladser 2021?

Har I, hvad der skal til ...

... for at blive én af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Leder du efter mere inspiration?

Find flere artikler, blogs og rapporter på: